Informace o změnách v síti TZT na území Jihočeského kraje

Síť pěších turistických značených tras je v současné době stabilizovaná a kromě drobných vynucených přeložek nepředpokládáme větší zásahy do jejího systému. Prováděné změny jsou zpravidla motivovány snahou odstraňovat dlouhé silniční úseky značených tras.

Síť cyklotras je již téměř dobudována, stále jsou však doplňovány některé nové cyklotrasy.

Seznamte se s pravidly bezpečnosti na turistických značených trasách.

! Zprůchodnění turistických značených tras narušených stavbou dálnice D3 na Táborsku !

Již všech 9 značených tras, které vedou přes dálnici Tábor - Veselí, je plně vyznačených a průchodných. A to, i když dostavování dálnice vrcholí a někde jsou ještě cedule se zákazem vstupu. Nikde se již nemusí přecházet přímo dálniční povrch. Konkrétně:

  1. modrá Nechyba - Choustník je přeložena přes blízký přechod pro zvěř;
  2. zelenou Knížecí rybník- Planá jsme museli přeložit po obslužné komunikaci až na silnici Turovec - Planá a po ní ji dovést do Svitu;
  3. červená z Plané do Turoveckých lesů je přeložena jen lehce přes nové mosty přes dálnici - jsou to jen malinké oblouky od původního vedení trasy;
  4. žlutá z Plané do Turoveckých lesů - totéž co červená, jde o souběh tras;
  5. zelená Roudná - Myslkovice vede stejně jako před stavbou dálnice;
  6. modrá Myslkovice - Soběslav vede stejně jako před stavbou dálnice;
  7. žlutá Soběslav - Doňov vede po silničce na Chlebov a hned za dálnicí ještě na mostě odbočuje vlevo po schodech pod tento most, podchází ho a po nové komunikaci vede kolem dálnice na původní trasu. Jen je tu třeba při sejití ze silnice na schody překročit svodidla mostu, která jsou ale docela nízká a snadno přkonatelná i pro starší turisty;
  8. modrá Soběslav - Řípec vede po původní trase, jen potok Nadýmač překonává po novém mostě (ten se ještě dostavuje, ale značky už na něm jsou - zatím se dá chodit po původním železném mostku) a hned za ním odbočí vlevo cestou pod dálnici;
  9. červená Veselí - Dráchov je přeložena tak, že od Veselí podejde starý obchvat města (jako dosud), ale hned za ním odbočí cestou vlevo nahoru, zajímavou soustavou lávek a podchodů (jejich povrch ještě není zcela dokončen, ale chodit se tudy bez problémů dá) překoná dálniční křižovatku a po průchodu Žíšovem pěknou polní cestou naváže na původní trasu. Na této červené jsme ještě navíc přeložili úsek na průchodu Dráchova - místo po hlavní a úzké silnici obcí jsme ji vyvedli z návsi vedlejší uličkou blíže řece (a hlavně kolem dráchovské hospody) až k mostu přes Lužnici, kde teprve navázala na původní trasu

Změny v síti pěších turistických značených tras v roce 2011

Změny v síti pěších turistických značených tras v létech 2007 - 2009

Jihočeská krajská komise značení zveřejnila souhrnnou zprávu o změnách v síti TZT v létech 2007 - 2009 (pod číslem a názvem mapy z edice KČT je vždy uvedeno konkrétní pole mapy, ve kterém byla daná změna provedena):

Změny v síti turistických značených tras v roce 2006

Nové pěší značené trasy a cyklotrasy v prostoru vojenského újezdu Boletice

Západně od Českého Krumlova se nachází rozsáhlé území o rozloze 220 km2 známé široké široké veřejnosti pod názvem Vojenský újezd Boletice. Tento výcvikový prostor byl zřízen v roce 1950. Od té doby byl trvale nepřístupný veřejnosti a sloužil pouze výcviku vojenských jednotek. Státní správu zde nyní vykonává Vojenský újezdní úřad Boletice, o hospodářské využití rozsáhlých lesních pozemků i nezalesněného území pečují Vojenské lesy státní podnik Horní Planá. Dnes má toto území pro svoji zachovalost původní přírody obrovský význam - bylo zařazeno do projektu Evropské unie Natura 2000.

V posledních deseti letech byl z různých stran velký tlak na otevření tohoto prostoru pro komerční činnost, zejména pro vybudování moderního lyžařského areálu. Armáda České republiky i nadále počítá s tímto vojenským újezdem pro výcvik vojsk a proto nelze z důvodu bezpečnosti celé toto území uvolnit. Po dlouhých jednáních došlo k dohodě, že okrajové části újezdu ležící mimo ohrožené prostory a některé komunikace vedoucí tímto územím budou uvolněny pro pěší turistiku, cykloturistiku a v budoucnu i hipoturistiku. Zřejmě dojde i na vybudování lyžařského areálu.

Díky velmi dobré spolupráci mezi Vojenským újezdním úřadem Boletice, řízeným majorem ing. Karlem Trněným, a Klubem českých turistů, který zastupoval Mgr. Karel Markvart, bylo za finanční podpory Jihočeského kraje a Ministerstva pro místní rozvoj ČR vyznačeno značkaři KČT z Českého Krumlova, Prachatic a Volar a firmou Doznač České Budějovice v okrajových částech tohoto prostoru 75,5 km pěších tras a 95 km cyklotras. Tímto byl od 1.7.2006 vojenský újezd Boletice po dlouhých letech alespoň částečně zpřístupněn.

PRO VYZNAČENÉ PĚŠÍ TRASY A CYKLOTRASY ZDE ALE PLATÍ ZVÁŠTNÍ REŽIM: JSOU PŘÍSTUPNÉ POUZE O SOBOTÁCH, NEDĚLÍCH A VE DNECH STÁTNÍCH SVÁTKŮ!

Na každé přístupové cestě v místě, kde se překračuje hranice vojenského újezdu, jsou umístěny informační tabule s mapou a poučením o režimu.

Bude záležet na zájmu a hlavně na ukázněnosti turistů, bude-li případně povoleno další rozšíření turistických cest v tomto atraktivním území.

Vyznačené pěší trasy:

Vyznačené cyklotrasy:

Tyto vyznačené trasy budou zapracovány i do nově vydávaných turistických map.

Změny v síti pěších turistických značených tras v roce 2005

Rok 2005 proběhl hlavně ve znamení tvrdého boje o zachování historických, velmi oblíbených a frekventovaných turistických tras na Šumavě, konkrétně žluté turistické značené trasy od Plešného jezera ke Stifterovu pomníku a také přístupových tras na Boubín k nově otevřené rozhledně. Díky značnému úsilí hlavního značkaře ČR, podpoře a pomoci šumavských obcí, krajského úřadu, ale i zástupců MŽP se podařilo tyto značené trasy s malými úpravami zachovat.

Od Plešného jezera ke Stifterovu pomníku zůstala v režimu "na vlastní nebezpečí" zachována původní výstupová trasa, která je nyní značena třemi bílými pruhy. Navíc byla vyznačena nová žlutá značka od Plešného jezera, která stoupá z jeho druhé strany na hraniční průsek a pokračuje přes Plechý k pomníku. Vytvořil se tak pěkný okruh.

Po dočasném uzavření výstupových tras na Boubín, kam byl umožněn přístup jen jedinou trasou a mnoha jednáních byla 3. 8. 2005 znovu otevřena červeně a modře značená trasa od rozc. Na křížkách, na jejíž úpravu přispěl dotací KČT, Jihočeský kraj i místní mikroregion. Od Kubovy Hutě zůstane přístup po modré značce po lesní silničce (neasfaltované) s tím, že z ní v r. 2006 bude vyznačena odbočka k Johnovu kameni. Po červené od Vimperka a žluté od Včelné se musí nyní stoupat na vrchol trochu oklikou, ale dle slibu Správy NP a CHKO Šumava by se měla v r. 2006 vybudovat zcela nová, přímější cesta, bez nutnosti ztráty výšky během výstupu.

V květnu 2005 byla otevřena další větev Svatojakubské cesty, která vede z česko-rakouského hraničního přechodu Dolní Hraničná/Sankt Oswald přes rozc. U Korandy, Přední Výtoň, Frymburk, Slavkov a Kájov do Českého Krumlova. Proto byla vyznačena žlutá 1,5 km dlouhá spojka mezi rozc. U Korandy a rozc. Pod Růžovým vrchem a také 3,5 km dlouhá zelená trasa: Přední Výtoň - Mariánská kaple - Frýdava, přívoz.

Na Českokrumlovsku byly také provedeny drobné změny ve vedení žluté Český Krumlov - Kájov (v kilometráži se neprojeví) a bylo schváleno prodloužení červené z Mirkovic přes Černice do Zlaté Koruny (7 km).

Na Vimpersku byla zrušena zelená Vimperk - Lipka - Švajglova Lada a zároveň prodloužena žlutá z Vimperka, náměstí až na vlakové nádraží. Zrušena byla i žlutá v úseku Lštění - Včelná pod Boubínem a dvě zelené v úseku Pod Výšinou - Trpín - Kratušín a Trpín - Pod Studenou s tím, že žlutá od Boubína vede nyní z Včelné p.B. přes Trpín na rozc. Pod Studenou a zelená z Kratušína na rozc. Pod Studenou. Všechny tyto přeložky byly provedeny z důvodů odstranění silničních úseků na nich.

Na Písecku byla na žádost města Protivína vyznačena nová okružní zelená trasa a zároveň Naučná stezka "Na břehu Blanice", která má 22,5 km a vede po trase: Protivín - Klokočín - Božovice - Chvaletice - Milenovice - Protivín. V souvislosti s tím zrušíme souběžnou žlutou: Myšenec - Klokočín - Božovice.

Z důvodu lepší schůdnosti a odstranění přechodu železniční tratě mimo přejezd byla také přeložena modrá mezi Myslínem a Stražištěm a o 0,5 km prodloužena žlutá spojka ze Stražiště na ni.

Jihočeská krajská komise značení zveřejnila v roce 2005 informace o následujících změnách v síti TZT (pod číslem a názvem mapy z edice KČT je vždy uvedeno konkrétní pole mapy, ve kterém byla daná změna provedena):

Změny v síti značených cyklotras v roce 2005

Bylo vyznačeno několik nových tras na Jindřichohradecku a trasa č. 1245: Muckov - Světlík - Zátoň.

Změny v síti pěších turistických značených tras v roce 2004

Jihočeská krajská komise značení zveřejnila v roce 2004 informace o následujících změnách v síti TZT (pod číslem a názvem mapy z edice KČT je vždy uvedeno konkrétní pole mapy, ve kterém byla daná změna provedena):