Domácí partnerské organizace

Klub českých turistů

Hlavními parnery jsou pochopitelně odbory KČT sídlící na území Jihočeského kraje a ústředí KČT. Významná je také spolupráce se sousedními krajskými organizacemi KČT.

Zástupci jihočeských odborů se každý podzim setkávají na víkendovém školení vedoucích a cvičitelů turistiky, kde si vyměňují zkušenosti a nové informace z dění v turistice i v jednotlivých odborech KČT. Zároveň jsou pro tuto příležitost zajišťovány přednášky lektorů na předem zvolené téma, případně i zkoušky nových vedoucích a cvičitelů turistiky.

KČT

Jihočeský kraj

Úzce spolupracujeme též s Jihočeským krajem, který se významně podílí na financování jihočeského turistického značení.

JihoceskyKraj.gif, 3,6kB

Lesy České republiky, s. p.

Vzhledem k tomu, že velká část značených turistických tras prochází lesními pozemky obhospodařovanými Lesy České republiky, je tento státní podnik naším přirozeným partnerem v úpravě turistických značených cest i v turistické činnosti jako takové.

LesyCR.png, 13kB

Jihočeská centrála cestovního ruchu

logotyp_jizni-cechy.gif, 2,7kB

Česká unie sportu

CUS.jpg, 34kB

Český rozhlas České Budějovice

Český rozhlas České Budějovice je mediálním partnerem KČT oblasti Jižní Čechy i řady odborů KČT oJČ.

CRo-Ceske_Budejovice.png, 30kB

Regionální DENÍK

Regionální DENÍK je mediálním partnerem KČT oblasti Jižní Čechy i řady odborů KČT oJČ.

denik_regionalni_2014.png, 10kB