Informace o stavu TZT na území Jihočeského kraje

Na této stránce Vám chceme poskytovat co nejaktuálnější informace o stavu turistických značených tras na území Jihočeského kraje. Motivací jejího vzniku byly srpnové povodně roku 2002, které v síti TZT napáchaly obrovské škody. Řadu tras tehdy poškodily nebo dokonce zcela zneprůchodnily. A to v některých případech na celou řadu měsíců. Turisté tehdy neměli k dispozici (nejen v JčK, ale v celé republice) žádný snadno dostupný zdroj aktuálních upozornění na to, kterým trasám je stále ještě třeba se vyhnout, popř. s jakými "překvapeními" je na nich třeba počítat.

Samozřejmě si velice přejeme, aby nebylo o čem informovat, v případě potřeby však bude k dispozici právě tato stránka.

I přes veškerou snahu nemohou mít naši značkaři oči všude, a tak vás prosíme, abyste jakékoli výrazné překážky či škody na turistických značených trasách, na které během svých soukromých výletů v terénu narazíte, ohlásili Karlu Markvartovi. Předem děkujeme.

Momentální problémy v síti jihočeských turistických značených tras

29. 6. 2024: Zvíkovský mostu přes Vltavu se opravuje za úplné uzavírky a je na něm tedy vyloučen jakýkoliv provoz, včetně peších. Zelená pěší turistická trasa i cyklotrasy jsou proto přerušené a neschůdné/neprůjezdné. Předpokládáané dokončení stavbebních prací je 31. 12. 2024.

15. 1. 2023: Zrušení všech turistických značených tras ve vojenském újezdu Boletice vyjma pěší trasy na Uhlíkov - Knížecí stolec - Uhlíkov přístupné pouze v následujících termínech, a to vždy od 6:00 do 22:00 h (další informace na webu VÚ Boletice):

24. 9. 2017: Na neurčito jsou z důvodu uzavření obory majitelem p. Schwarzenberkem neprůchodné červená turistická značená trasa z Jetětic do Rukávče (rozc.) a zelená turistická značená trasa z Branic k Hrejkovickému potoku.


Seznamte se s pravidly bezpečnosti na turistických značených trasách.