Členství v KČT

Členem Klubu českých turistů se může stát každý, kdo souhlasí s jeho stanovami, popř. se stanovami odboru, jehož členem se míní stát - má-li tento odbor své vlastní stanovy. Není tedy nijak podmíněno místem bydliště či občanstvím. Vzniká výhradně na základě písemné přihlášky. Máte-li zájem o členství, můžete si vybrat ze seznamu odborů působících na území Jihočeského kraje.

Výhody členství v KČT:

Dodatečné výhody členství v KČT spojené s kartou EUROBEDS, kterou automaticky získává každý člen KČT:

Každý odbor pak podle svých možností může svým členům nabízet ještě další výhody.

Výše členských příspěvků se liší odbor od odboru, protože každý odbor si může sám stanovit výši příspěvku ponechávanou pro potřeby odboru. Obvykle závisí na rozsahu činnosti odboru a dodatečných výhodách, které svým členům nabízí. Pevně stanovena je pouze část příspěvků odváděná ústředí KČT a KČT JčK.