Z činnosti krajské organizace

Turistické akce

Základem naší činnosti jsou pravidelné výlety pořádané během víkendů a vycházky seniorů během pracovního týdne. Zejména v letních měsících jsou tyto jednodenní výlety doplňovány vícedenními akcemi a zájezdy. Pořádají je jednotlivé odbory. Jde o akce pěší, cyklistické, vodácké, lyžarské i vysokohorské turistiky. Těchto akcí je na účemí kraje pořádáno mnoho set za rok. Nejdůležitější z nich jsou zařazovány do krajského kalendáře akcí na příslušný rok. Na nejvýznamnějších z nich se pak podílí kraj jako celek.

Počínaje rokem 2008 jsme nabízíme na úrovni kraje akce v rámci plnění TTO Jihočeská vyhlídková místa. Akci vždy připraví jeden z aktivních jihočeských odborů a zajistí kontrolu s razítkem na vybraném výhledovém místě zařazeném do záznamníku odznaku.

Plán těchto akcí naleznete mezi hlavními akcemi oblasti.

Hvězdicový výstup na Homoli - první účástníci v závěrečném výstupu na Homoli, KČT Tábor 13. 4. 2008

Hvězdicový výstup na Homoli - první účástníci v závěrečném výstupu na Homoli, KČT Tábor 13. dubna 2008

Hvězdicový výstup na Homoli - tábor turistického lidu u vrcholu, KČT Tábor 13. dubna 2008

Hvězdicový výstup na Homoli - "tábor" turistického lidu u vrcholu, KČT Tábor 13. 4. 2008

Na zřícenině Dívčí kámen při výletu k 70. výročí otevření Fritschovy stezky Boršov nad Vltavou - Dívčí kámen, 9. 10. 2005

Na zřícenině Dívčí kámen při výletu k 70. výročí otevření Fritschovy stezky Boršov nad Vltavou - Dívčí kámen, 9. října 2005

Návštěva údolí Křemežského potoka pod Dívčím kamenem při výletu k 70. výročí otevření Fritschovy stezky Boršov nad Vltavou - Dívčí kámen, 9. 10. 2005

Návštěva údolí Křemežského potoka pod Dívčím kamenem při výletu k 70. výročí otevření Fritschovy stezky Boršov nad Vltavou - Dívčí kámen, 9. října 2005

Výprava členů KČT Tábor na Zugspitze (nejvyšším vrcholu Německa), 31. 8. 2005

Výprava členů KČT Tábor na Zugspitze, 31. srpna 2005

Přechod Säntisu a Lisengratu ve švýcarském Alpsteinu při týdnu společné turistiky KČT Tábor a DAV Konstanz, 14. 7. 2005

Přechod Säntisu a Lisengratu ve švýcarském Alpsteinu při týdnu společné turistiky KČT Tábor a DAV Konstanz, 14. července 2005

Akce pro děti a rodinná turistika

Příkladem akcí pro děti je každoroční Pohádkový les, který se pravidelně řadí mezi významné krajské akce. V roce 2004 se dokonce stal hlavní akcí KČT JčK a v roce 2006 je hlavní doprovodnou akcí EURORANDa 2006.

Semináře a školení cvičitelů a vedoucích turistiky

Cvičitelé a vedoucí turistiky jihočeských odborů KČT se setkávají na každoročním víkendovém školení, kde jsou pro ně zajiťovány přednášky lektorů na předem zvolené téma. Seminář obvykle začíná krátkou túrou, která má představit nějaké méně známé, avšak turisticky atraktivní místo. Po přednáškách mají cičitelé prostor pro plánování společných akcí více odborů a k vyměně zkušeností a nových informace z dění v turistice i v jednotlivých odborech KČT.

U příležitosti semináře bývají pořádány i zkoušky nových vedoucích a cvičitelů turistiky.

Seminář cvičitelů 2005 - túra ke kapli panny Marie odpočívající na kameni, 1. 10. 2005

Seminář cvičitelů 2005 - túra ke kapli panny Marie odpočívající na kameni, 1. října 2005

Seminář cvičitelů 2005 - sestup do Vyššího Brodu, 1. 10. 2005

Seminář cvičitelů 2005 - sestup do Vyššího Brodu, 1. října 2005

Seminář cvičitelů 2005 - přednáška na téma turistika a ochrana přírody, 1. 10. 2005

Seminář cvičitelů 2005 - přednáška na téma turistika a ochrana přírody, 1. října 2005

Školení vedoucích a cvičitelů lyžařské turistiky na Švajlových Ladech, 13. - 15. 1. 2006

Školení vedoucích a cvičitelů lyžařské turistiky na Švajlových Ladech, 13. - 15. ledna 2006